വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസഹായം 50000 രൂപ വരെ. ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നറിയാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി സഹിതം. ശ്രദ്ധിക്കുക

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷൻ.  നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാലും വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാലും … Read more

അൺലോക്ക് 5. തിയറ്ററുകളും, സ്കൂളുകളും തുറക്കാം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

കോവിഡ് മൂലം നിലവിൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അൺലോക്ക് 5 എന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും … Read more

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനായി സർക്കാരിന്റെ സഹായം. ഏറ്റവും അതികം വനിതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 5 വായ്പ പദ്ധതികൾ അറിയാം.

women-loans-for-business

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുവാനും വരുമാനം നേടാനും അനുകൂലമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അഭിനിവേശവും അതിന് ആശയവുമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി … Read more

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം. 27 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. ഈ വാർത്ത പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെയും കേരള സർക്കാറിൻ്റെയും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി വരികയാണ്. സെപ്തംബർ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ മാസം … Read more

ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാഹനം എന്നിവ ഉള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക. പുതിയ വിവരങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മൂന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഡ്രൈവിംങ് ലൈസൻസ്, ബാങ്കിംങ്ങ്, പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം വാഹനമേഖലയിൽ … Read more

പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്

സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 56 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന  വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 2 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ റേഷൻ പട്ടികയിൽ … Read more

ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ

ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നാല്  കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് … Read more

പെൻഷൻ തുക വിതരണം തുടങ്ങി. 2 ലക്ഷം ആളുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ? ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാമാസവും വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ വിതരണം സെപ്റ്റംബർ 25 … Read more

ഇനി വീടില്ലാത്തവർക്കും റേഷൻ കാർഡ്. ഇനി റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മാവേലി സ്റ്റോറിലെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കും

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ ഏറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് … Read more

റേഷൻ കാർഡില്ലാത്തവർക്കും ഉള്ളവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത. ആനുകൂല്യം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നറിയാം.

നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് റേഷൻകാർഡ് വഴിയാണ്. ലോക്ഡൗൺ സമയം മുതൽ AAY, BPL കാർഡുകൾക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ … Read more