വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായി കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഭാര്യമാര്‍ ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

0
3745

വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്കു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യപ്രധാന്യമാണുള്ളത്. പരസ്പര വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ഐക്യം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടങ്കിൽ മാത്രമേ ദാമ്പത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഭാര്യമാരാണ്. പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹ ദിവസം വലതുകാൽവെച്ചു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇനി മുതൽ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയുo അച്ഛനും തൻ്റെതു മാണെന്നു ഭാര്യ കരുതണം.കരുതുക മാത്രമല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം.

അതു കാണുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭാര്യയോട° എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നും. മാത്രമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം.അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി സഹകരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധം നിലനിന്നുപോകുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കടമ ഭാര്യയ്ക്കാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here