ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ വളരെ എളുപ്പം റിക്കവർ ചെയ്യാം..! വേറെ ആപ്പുകളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ..! ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ..!

പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ എങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ …

ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ വളരെ എളുപ്പം റിക്കവർ ചെയ്യാം..! വേറെ ആപ്പുകളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ..! ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ..! Read More

സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതാ സർക്കാർ പദ്ധതി..!! സ്ത്രീകൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം..!! വിശദമായി അറിയാം..!!

സമൂഹത്തിൽ തുല്യ നീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ രണ്ടാം തട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും നീക്കപ്പെടുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ. എന്നാലിപ്പോൾ സ്ത്രീ ശക്തീകരണം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വളരെയധികം …

സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതാ സർക്കാർ പദ്ധതി..!! സ്ത്രീകൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം..!! വിശദമായി അറിയാം..!! Read More

മുട്ട കഴിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം..! ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ..! വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം..!

മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് മുട്ട എന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ വളരെ സാധാരണമാണ് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള …

മുട്ട കഴിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം..! ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ..! വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം..! Read More

എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത..! സേവനങ്ങളുടെ ഫീസിൽ മാറ്റം..! പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ..! ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്..!

ബാങ്കുകൾ വഴി പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകളായ എസ് ബി …

എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത..! സേവനങ്ങളുടെ ഫീസിൽ മാറ്റം..! പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ..! ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്..! Read More

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മന്ദഹാസം പദ്ധതി ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 5000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും.!! ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇതാ..!

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള, ദന്തരോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക …

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മന്ദഹാസം പദ്ധതി ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 5000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും.!! ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇതാ..! Read More

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണോ.? എങ്കിൽ 25,000 രൂപ മുതൽ ധനസഹായം ലഭിക്കും..!! ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ..! പദ്ധതിയുമായി സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം..!!

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് പ്രായമായ ആളുകളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളും അഗതിമന്ദിരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം …

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണോ.? എങ്കിൽ 25,000 രൂപ മുതൽ ധനസഹായം ലഭിക്കും..!! ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ..! പദ്ധതിയുമായി സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം..!! Read More

പാൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഇക്കാര്യം ഉടനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ പിഴ..!! പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്..!!

ഒരു വ്യക്തിയുമായി സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ആധാർ കാർഡ്. ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായ …

പാൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഇക്കാര്യം ഉടനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ പിഴ..!! പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്..!! Read More

നടുവേദന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി..!! വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതി..!! ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു..!!

സാധാരണയായി വ്യക്തികൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് നടുവേദന. പ്രധാനമായും സിസേറിയൻ ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് നടുവേദന സാധാരണമാണ്. നടുവിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും നടുവേദന …

നടുവേദന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി..!! വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതി..!! ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു..!! Read More

രക്ത കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം..! ഈ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി.! ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ..!!

ഇപ്പോൾ വളരെ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അനീമിയ എന്നത്. രക്ത കുറവാണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.  പ്രധാനമായും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഈ …

രക്ത കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം..! ഈ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി.! ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ..!! Read More

ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഈ ചതിക്കുഴികൾ മനസിലാക്കണം..!! വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്..!!

സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വായ്പ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സാധാരണക്കാരന് അവന്റെ നിലവിലുള്ള സമ്പാദ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയ തുക ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തുക …

ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഈ ചതിക്കുഴികൾ മനസിലാക്കണം..!! വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്..!! Read More