പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രെദ്ധിക്കുക. അടുത്ത മാസം മുതൽ അധിക പെൻഷൻ ! ആർക്കെല്ലാം ലഭിക്കും എന്നറിയാം

പെൻഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ സർവീസ് പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് 80 … Read more

കർഷകർക്ക് 5,000 രൂപ വരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കും ! ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന് നോക്കാം.. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ..

ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകർക്കുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആനുകൂല്യം … Read more

പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! പരിഷ്കരിച്ച പെൻഷനും കുടിശ്ശികയും ഉടൻ എത്തുന്നു. ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ പെൻഷൻ ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആയിരിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. … Read more

എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും അറിയേണ്ട പുതിയ അറിയിപ്പ്. പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവർ അറിയുക..

60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള, വാർദ്ധക്യത്തിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും അവസരവും നേരിടുന്നവരും ക്ഷേമനിധികളിൽ പങ്കാളികളും ആയ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേമപെൻഷനുകളുമായി … Read more