പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വീട്ടിൽ പന്തൽ പോലെ വളർത്തണോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. മഞ്ഞയും, പർപ്പിളും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ – … Read more

പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്ന 2000 രൂപയുടെ വിതരണം തുടങ്ങി. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ. എല്ലാ വിവരങ്ങളും സഹിതം

ഈ കോവി/ഡ്, പ്രളയഭീതി സമയത്ത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അവ ഒരു പരിധിവരെ, സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് … Read more

ലോൺ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇത് പോലെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് പണിയാം

വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് പലരും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വപനം ആയിരിക്കും സ്വന്തം ആയി ഒരു മനോഹരമായ വീട് പണിയുക എന്നത്. ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ചും … Read more

വീട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ അഞ്ച് കിടിലൻ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ അറിയാം.. ഇനി നിങ്ങളും സമ്പാദിക്കൂ…

സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും മറ്റാരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ ആണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അധികം മൂലധന നിക്ഷേപം ഒന്നും ഇല്ലാതെ … Read more